התחברו לחנות באתר העסקים בחריש

רעיון עסקי טוב צריך ליצור ערך אמיתי עבור הלקוח. ערך נוצר כאשר ניתן לאתר צורך ולקבוע את אופן מתן המענה לצורך זה.